Bằng giả

Thứ Năm, 18/10/2018 09:38 GMT+7

* Quan tòa mắng tên vô lại:
- Sao mày nhẫn tâm thế hả? Bà ấy đã cho mày bánh mì, mà mày nỡ ném đá vỡ kính cửa sổ nhà bà ấy.
- Thưa ngày, tôi có ném đá đâu ạ.
- Thế mày ném gì?
- Tôi ném chiếc bánh mì trả bà ấy cho thôi.
* Thanh tra:
- Bằng của ông là bằng giả !
- Xin thưa, các ông nhầm! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.
* Quan tòa hỏi bị cáo đã tái phạm:
- Sao ban đêm anh dám lẻn vào nhà người khác?
- Lần trước ngài hỏi: “Sao ban ngày ban mặt mà anh dám lẻn vào nhà người khác?. Vậy theo ngài, tôi phải làm việc lúc nào?”
K.T (sưu tầm)
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay