• Vietnam Airlines thay đổi nhân sự cấp cao

    Vietnam Airlines thay đổi nhân sự cấp cao
    29/12/2020 12:42

    Ông Dương Trí Thành - thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cũng được Đại hội nhất trí thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay