• Lên xứ Thái ngủ nhà sàn người Tày

    Lên xứ Thái ngủ nhà sàn người Tày
    19/06/2017 13:38

    Những ngôi nhà sàn có tuổi đời ngót nghét trăm năm, ẩn hiện giữa rừng xanh xứ Thái. Đó là quần thể nhà sàn dân tộc Tày của Khu bảo tồn Làng nhà sàn Dân tộc Sinh thái Thái Hải.