• Hà Nội sắp vận hành tuyến xe buýt nhanh BRT

    Hà Nội sắp vận hành tuyến xe buýt nhanh BRT
    31/05/2016 21:38

    Ngày 31/5, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Phát triển Giao thông đô thị Hà Nội (chủ đầu tư) đã tổng kiểm tra và ký biên bản bàn giao hệ thống nhà chờ tuyến xe buýt nhanh BRT.