• Tin buồn: Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh từ trần

    Tin buồn: Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh từ trần
    18/02/2019 16:27

    Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Nguyễn Phúc Thanh đã từ trần hồi 12 giờ 15 phút, ngày 08/02/2019 (tức ngày 04 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay