• Áo dài Việt Nam xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể

    Áo dài Việt Nam xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể
    10/12/2020 13:50

    "Áo dài Việt Nam xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể" là khẳng định của nhiều chuyên gia tại Hội thảo "Tham vấn về lấy ý kiến chuyên gia về việc lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến Áo dài" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 10/12, tại Hà Nội.