Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

08/11/2018 16:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thực hiện chủ trương của trung ương, của tỉnh Phú Thọ về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, thời gian qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trên cơ sở xác định lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành đã chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập một số phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng, đơn vị được tiến hành trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp.

Chú thích ảnh
Một buổi luyện tập của các diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh

Ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: Thực hiện chủ trương của trung ương, của tỉnh về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Quá trình sáp nhập được thực hiện một cách khoa học, đúng quy định. Trong đó, Sở chú trọng việc phát huy tính dân chủ bằng hình thức chuyển dự thảo Đề án cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành để lấy ý kiến, đề xuất của các phòng, đơn vị trực thuộc về phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của phòng, đơn vị mình trước khi trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giảm từ 11 phòng xuống còn 6 phòng chuyên môn; 12 đơn vị sự nghiệp xuống còn 9 đơn vị. Việc sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp, phòng chuyên môn được thực hiện theo hướng rút gọn đầu mối, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức với số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Đoàn Nghệ thuật Chèo Phú Thọ và Đoàn Kịch nói Phú Thọ là hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có cùng nhóm chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ. Hơn nữa, hai đơn vị trong những năm qua tổ chức hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Do đó, việc sáp nhập hai đoàn nghệ thuật để mở rộng chức năng và phạm vi hoạt động, đảm bảo hoạt động đa dạng và phong phú hơn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân; đồng thời phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ, viên chức trong đơn vị là thực sự cần thiết. Trên cơ sở đó, Đoàn Nghệ thuật Chèo Phú Thọ và Đoàn Kịch nói Phú Thọ đã được sáp nhập thành Đoàn nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

Ông Ngô Thanh Toán - Trưởng Đoàn Nghệ thuật tỉnh cho biết: Sau sáp nhập, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ đã sử dụng hợp lý nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Ngoài ra, nhờ tập trung cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của 2 đoàn nghệ thuật nên đã thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, phục hồi, xây dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật. Qua đó, góp phần phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống, của tỉnh, của quốc gia”.

Tháng 7/2018, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Năng khiếu Thể dục thể thao và Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh. Sau hơn 3 tháng sáp nhập, tình hình hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ của đơn vị đã từng bước ổn định, đi vào nền nếp.

Ông Nguyễn Trọng Hữu - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh cho biết: Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm giữ nguyên số biên chế được giao năm 2018 (71 biên chế, 16 lao động hợp đồng đặc thù). Sau khi ổn định tổ chức và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp theo lộ trình sẽ dần giảm bớt số lượng lãnh đạo và thực hiện tinh giản biên chế theo đề án tinh giản biên chế 2 đơn vị đã xây dựng từ năm 2015. Thời gian đầu mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, phòng làm việc, nhưng các nhiệm vụ vẫn được Trung tâm thực hiện đúng theo kế hoạch.

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh hướng dẫn các vận động viên luyện tập

Trước đó, vào tháng 6/2017, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thành Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim. Như vậy, từ 12 đơn vị, đến nay số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã giảm còn 9 đơn vị.

Cùng với thực hiện hợp nhất các đơn vị sự nghiệp có cùng nhóm chức năng, nhiệm vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã hoàn thành sáp nhập các phòng chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng. Cụ thể, phòng Phát triển tài nguyên du lịch và phòng Quản lý Du lịch sáp nhập thành phòng Quản lý Du lịch; sáp nhập Văn phòng Thường trực BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình, phòng Quản lý Văn hóa thành phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; sáp nhập Văn phòng, phòng Tổ chức - Pháp chế, phòng Kế hoạch - Tài chính thành Văn phòng.

Về công tác cán bộ, Sở thực hiện lựa chọn những người có năng lực để bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo các phòng, đơn vị đảm bảo công khai, khách quan, đúng quy trình về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Theo quy định, trước mắt vẫn giữ nguyên số lượng lãnh đạo cấp phó hiện tại và có thực hiện xếp lại số lượng cấp phó các phòng, đơn vị theo đúng quy định chậm nhất là 3 năm kể từ ngày sáp nhập. Tuy nhiên, sau sáp nhập số lãnh đạo phòng khá đông, nhất là những phòng được sáp nhập 3 phòng vào 1 thì số lãnh đạo phòng có khi lên tới 9 người. Trước thực tế này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã rà soát số lượng, năng lực của lãnh đạo và cán bộ các phòng, đơn vị, từ đó cân đối, điều chuyển, sắp xếp lại đảm bảo phù hợp trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác và chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc.

Phú Thọ tăng cường giáo dục di sản gắn với Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Phú Thọ tăng cường giáo dục di sản gắn với Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Ngày 1/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức điểm cho học sinh tham quan học tập và trải nghiệm di sản văn hóa tại thành phố Việt Trì với nội dung “Giáo dục di sản gắn với Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”.

Ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết thêm: Ban đầu khi sáp nhập, tư tưởng một số cán bộ, nhất là những cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo phòng, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trong diện sáp nhập cũng có một số băn khoăn. Tuy nhiên nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền đã tạo nên sự nhất trí, đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Sau hơn 3 tháng thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã giảm đầu mối, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc sáp nhập không gây xáo trộn, không trùng lặp, đảm bảo bộ máy của các đơn vị thực sự tinh gọn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huyền Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm