• Kiệt tác 'Ngàn cánh hạc' trong diện mạo mới

    Kiệt tác 'Ngàn cánh hạc' trong diện mạo mới
    23/03/2020 08:00

    Cùng với "Xứ tuyết", "Ngàn cánh hạ" là một trong vài tác phẩm giúp mang lại Nobel văn chương cho Kawabata Yasunari năm 1968 - đây là nhà văn thứ ba của châu Á được trao giải thưởng danh giá này. Bản dịch "Ngàn cánh hạc" của An Nhiên vừa được phát hành bổ sung một phần mà tác giả mới chỉ in trên tạp chí, chưa bao giờ xuất bản thành sách.

BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay