Nâng cao hiệu quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phong trào công nhân

19/12/2017 05:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 18/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường và Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn đã ký Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận và tuyên truyền giữa hai cơ quan, giai đoạn 2018-2023.

Theo chương trình được ký kết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tạp chí Cộng sản đặt mục tiêu: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân cả nước hiểu biết sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Việt Nam; thông qua tuyên truyền, nhân rộng cá nhân, điển hình tiên tiến, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên và người lao động với Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, hai cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023); tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; chú trọng tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhằm tăng sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước…

Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì lễ ký kết. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường và Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn đánh giá nội dung chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tạp chí Cộng sản, giai đoạn 2018-2023 đã được hai bên chuẩn bị kỹ lưỡng. Mục đích của chương trình phối hợp là nhằm phát huy sức mạnh của hai cơ quan trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với giai cấp công nhân và người lao động; đồng thời cùng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn những vấn đề liên quan đến giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn để các tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đề nghị các nhà nghiên cứu nhiều kinh nghiệm của Tạp chí Cộng sản giúp đỡ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nâng cao chất lượng các nghiên cứu lý luận về công đoàn và giai cấp công nhân, đáp ứng các vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chú trọng công tác phát triển đảng viên trong đồng bào công giáo

Chú trọng công tác phát triển đảng viên trong đồng bào công giáo

Hải Hậu luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên là người công giáo, góp phần thay đổi cơ cấu đảng viên, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với vùng đồng bào có đạo.

Hữu Tiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm