Tag Mỹ phản đối

Tìm thấy 2 kết quả phù hợp
  • Mỹ phản đối Trung Quốc cản trở hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông
    21/07/2019 09:16 0
  • Vì sao Mỹ không tán thành tuyên bố chung của G7?
    10/06/2018 16:18 0