• Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

  Quốc hội làm rõ việc xóa tư cách chức vụ đối với cán bộ nghỉ hưu

  Quốc hội làm rõ việc xóa tư cách chức vụ đối với cán bộ nghỉ hưu
  17/04/2019 15:28

  Sáng 17/4, thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội băn khoăn về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu và chính sách thu hút nhân tài.

 • Cần bổ sung hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng, Bộ trưởng trở lên vi phạm đã nghỉ hưu

  Cần bổ sung hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng, Bộ trưởng trở lên vi phạm đã nghỉ hưu
  18/12/2018 15:47

  Ngày 18/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị đánh giá công tác thi hành Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tại khu vực phía Nam, miền Trung Tây Nguyên.