• Liên hoan phim Tài liệu của New Zealand sẽ diễn ra online

    Liên hoan phim Tài liệu của New Zealand sẽ diễn ra online
    04/04/2020 07:27

    Documentary Edge Festival (Doc Edge) là Liên hoan phim tài liệu thường niên của New Zealand. Theo Variety, thay vì hủy bỏ hay tạm hoãn, Ban tổ chức thông báo sự kiện Liên hoan phim này sẽ diễn ra online (trực tuyến) trong khoảng thời gian từ 28/5 đến 21/6.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên