Lịch sử Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

27/07/2022 08:22 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL “Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ”.

75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ: Sẽ mãi ghi nhớ, sẽ mãi tự hào

75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ: Sẽ mãi ghi nhớ, sẽ mãi tự hào

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta với tinh thần yêu nước nồng nàn, đã đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

Chú thích ảnh

  TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm