• Từ 'Kim Liên một thuở' đến nhà tập thể một thời

  Từ 'Kim Liên một thuở' đến nhà tập thể một thời
  23/04/2019 19:25

  Gần 300 trang trong sách "Kim Liên một thuở" của Vũ Công Chiến là ký ức về khu tập thể Kim Liên - một trong những khu tập thể đầu tiên Hà Nội. Gắn với ký ức ấy là nỗi niềm của bao con người đã từng gắn bó với nhà tập thể như Chiến.

 • Trở về Hà Nội thời bao cấp với ‘Kim Liên một thủa’

  Trở về Hà Nội thời bao cấp với ‘Kim Liên một thủa’
  18/04/2019 15:12

  "Kim Liên một thuở" - hồi ức của tác giả Vũ Công Chiến kể về những năm tháng gia đình ông sinh sống, gắn bó với khu tập thể Kim Liên, từ khi ông đến sống tại đây cho tới khi nơi đây trở nên thân thuộc như ăn vào máu thịt…