• Cristiano Ronaldo: Con sư tử khát mồi

    Cristiano Ronaldo: Con sư tử khát mồi
    17/03/2014 19:55

    Vẫn là Cristiano Ronaldo, và chỉ có Cristiano Ronaldo. Khi Real Madrid cần một sự khác biệt để củng cố ngôi đầu bảng trước trận “Kinh điển” thì Ronaldo lên tiếng.