• Đàm Vĩnh Hưng ký lên tranh người khác: Một lỗi lầm do vô ý gây ra?

    Đàm Vĩnh Hưng ký lên tranh người khác: Một lỗi lầm do vô ý gây ra?
    15/10/2018 20:40

    Rõ ràng việc các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Quang Lê, Vũ Hà… ký tên vào bức tranh của Hứa Thanh Bình là sai. Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ ghi: “Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả”.

GIOVANNI