• Lần đầu tiên Hội sách bản quyền Hàn Quốc được tổ chức tại TP.HCM

    Lần đầu tiên Hội sách bản quyền Hàn Quốc được tổ chức tại TP.HCM
    24/07/2018 14:22

    Trong hai ngày diễn ra hội sách (24-25/7), 23 nhà xuất bản hàng đầu của Hàn Quốc và gần 30 nhà xuất bản, doanh nghiệp sách tại Việt Nam cùng nhau tìm hiểu, trao đổi mua bán bản quyền tác giả sách; qua đó, góp phần làm phong phú, đa dạng hóa đề tài và nội dung xuất bản phẩm tại Việt Nam...

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi