• Bình luận

    Bóng đá với trách nhiệm và xã hội

    Bóng đá với trách nhiệm và xã hội
    20/12/2017 13:30

    Một buổi sáng với quá nhiều những vấn đề của cả nền bóng đá quốc gia được đặt ra, rõ ràng, giải quyết ngay là điều không thể. Tuy nhiên, sự có mặt và đặc biệt là những chỉ đạo, phát biểu thẳng thắn của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thực sự "làm nóng" Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 do Bộ VH, TT&DL chủ trì.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay