Tag hội nghị g7

Tìm thấy 2 kết quả phù hợp
  • Tổng thống Mỹ không công nhận thông cáo chung của hội nghị G7
    10/06/2018 07:39 0
  • Hội nghị G7 ra tuyên bố chung về hàng loạt vấn đề cấp bách
    10/06/2018 07:07 0