• Học trực tuyến trên truyền hình Hà Nội HTV2

  Học trực tuyến trên truyền hình Hà Nội HTV2
  28/04/2020 13:48

  Học trực tuyến trên truyền hình Hà Nội HTV2 tuần từ 30/3 đến 4/4. Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 4 đến lớp 12 năm học 2019 - 2020.

 • Học trên truyền hình Hà Nội HTV2, xem lại học trực tuyến trên kênh HTV1

  Học trên truyền hình Hà Nội HTV2, xem lại học trực tuyến trên kênh HTV1
  28/04/2020 13:44

  Học trên truyền hình Hà Nội HTV2, xem lại học trực học trực tuyến trên kênh HTV1. Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 4 đến lớp 12 năm học 2019 - 2020.

 • Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học

  Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học
  09/04/2020 14:15

  Với quan điểm “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những giải pháp cụ thể: Hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục trong cả nước triển khai tích cực việc học trên truyền hình cũng như triển khai học trực tuyến; Công bố chi tiết giảm tải chương trình cho học sinh các cấp...

 • Trực tiếp dạy học trên truyền hình Hà Nội HTV1 và HTV2

  Trực tiếp dạy học trên truyền hình Hà Nội HTV1 và HTV2
  31/03/2020 23:59

  Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 4, 5 cấp Tiểu học, lớp 6, 7, 8, 9 cấp Trung học cơ sở và lớp 10, 11, 12 cấp Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020.

 • Học trực tuyến trên Truyền hình Hà Nội - HTV2

  Học trực tuyến trên Truyền hình Hà Nội - HTV2
  31/03/2020 08:45

  Học trên Truyền hình Hà Nội - HTV2: Sở GDĐT Hà Nội phối hợp với Đài PTTH Hà Nội thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình hàng tuần.

 • Trực tiếp dạy học trên truyền hình Hà Nội HTV1 và HTV2 tuần từ 30/3 đến 4/4

  Trực tiếp dạy học trên truyền hình Hà Nội HTV1 và HTV2 tuần từ 30/3 đến 4/4
  31/03/2020 08:44

  Sở GDĐT Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình. Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 4 đến lớp 12 năm học 2019 - 2020.

 • Chi tiết bài giảng môn học các cấp 'Học trên truyền hình' của Hà Nội

  Chi tiết bài giảng môn học các cấp 'Học trên truyền hình' của Hà Nội
  19/03/2020 16:00

  Từ 19/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình phát trên kênh H1, H2 - Đài TH Hà Nội. Phụ huynh và học sinh có thể xem lại các bài giảng tại đây.

 • Dịch COVID-19: Dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tại Hà Nội

  Dịch COVID-19: Dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tại Hà Nội
  09/03/2020 11:00

  Từ ngày 9/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp sản xuất và phát sóng Chương trình học trên truyền hình các môn học năm học 2019 - 2020 dành cho học sinh lớp 9 và 12 nhằm giúp các em chủ động ôn luyện và học tập trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020