• 'Kỷ niệm thời thơ ấu' trong Hồi ký con gái thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám

    'Kỷ niệm thời thơ ấu' trong Hồi ký con gái thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám
    03/10/2017 10:56

    Vào ngày 4/10, cuốn hồi ký 'Kỷ niệm thời thơ ấu'của con gái thủ lĩnh nghĩa quân Yên Thế Hoàng Hoa Thám sẽ chính thức được Công ty sách Omega và NXB Khoa học xã hội phát hành. Đáng chú ý, cuốn sách do cố thi sĩ Hoàng Cầm dịch từ nguyên bản viết tay bằng tiếng Pháp.