HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh đầu tư 31 dự án đầu tư công

08/12/2022 17:28 GMT+7 | Tin tức 24h

Chiều 8/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, với 90,43% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, với tổng số 31 dự án đầu tư công.

Tại kỳ họp này, UBND thành phố trình HĐND thành phố tổng số 35 dự án trình phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó có 6 dự án nhóm A, 24 nhóm B, 5 nhóm C; 24 dự án quyết định chủ trương đầu tư, 11 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư.

HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh đầu tư 31 dự án đầu tư công - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà điều hành phiên thảo luận tại hội trường

Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích của UBND thành phố về bảo đảm khả năng cân đối nguồn vốn để triển khai các dự án theo tiến độ dự kiến và các nội dung giải trình, báo cáo bổ sung của UBND, các ban đã thống nhất đề nghị HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 11 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố và 12 dự án sử dụng ngân sách cấp huyện; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 7 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố và 1 dự án sử dụng ngân sách cấp huyện.

Nghị quyết giao UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm không trùng lặp và tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Đồng thời, xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng bảo đảm đúng chế độ, chính sách hiện hành; trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Trong công tác lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, cần lưu ý thực hiện ý kiến của các sở, ngành đã đóng góp tại bước lập, trình, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án. Tăng cường kiểm tra nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình. Hướng dẫn, phối hợp cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp chủ đầu tư hoàn thành dự án bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

Trong báo cáo thẩm tra về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố cho biết, UBND thành phố trình tại kỳ họp này hồ sơ của 35 dự án, trong đó có 24 dự án quyết định chủ trương đầu tư và 11 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư. Đến thời điểm thẩm tra, các ban của HĐND thành phố đã nhận được hồ sơ của 34 dự án, trong đó có 1 dự án về tăng cường đô thị giao thông bền vững cho dự án đường sắt đô thị số 3 trình ngày 2-12-2022 sau khi các ban đã thẩm tra nên không đủ điều kiện để xử lý. Hồ sơ của 34 dự án bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh đầu tư 31 dự án đầu tư công - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân trình bày tờ trình

Về các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư, có 22 dự án ngân sách thành phố thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo dạy nghề, dân số, y tế, thông tin…; 13 dự án cấp thành phố sử dụng ngân sách cấp huyện thuộc các lĩnh vực giao thông, trụ sở cơ quan nhà nước, đoàn thể.

Trên cơ sở thẩm tra tờ trình, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố rà soát bổ sung báo cáo về nhu cầu vốn và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách thành phố đến năm 2025 để triển khai đầu tư các dự án lớn; đồng thời, làm rõ việc tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công đối với các dự án kéo dài sang kỳ trung hạn 2026-2030.

Trong báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đề nghị, HĐND thành phố chưa xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 2 dự án tại kỳ họp này; giao UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Đó là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (quốc lộ 6) đến Đầm Hồng và dự án xây dựng đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng, do dự án nhóm A chưa đáp ứng đủ yêu cầu của thành phố. Đồng thời, kiến nghị không xem xét 1 dự án Xây dựng khu tái định cư trên địa bàn khu Đồng Chằm, Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ do chỉ đề nghị điều chỉnh tiến độ. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội theo Điểm d, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12-9-2022 của HĐND thành phố.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm