• Nhân lên giá trị di sản hát Xoan Phú Thọ xứng tầm di sản văn hóa thế giới

  Nhân lên giá trị di sản hát Xoan Phú Thọ xứng tầm di sản văn hóa thế giới
  08/08/2020 20:42

  Sau gần 3 năm được được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (tháng 12/2017), Phú Thọ đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa hát Xoan. Nhờ đó, đến nay công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản hát Xoan ở Phú Thọ đã đem lại hiệu quả cao, rõ nét ở khắp các địa phương trong tỉnh Phú Thọ nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung.

 • 10 sự kiện văn hóa Việt Nam năm 2017 do báo Thể thao & Văn hóa bình chọn

  10 sự kiện văn hóa Việt Nam năm 2017 do báo Thể thao & Văn hóa bình chọn
  29/12/2017 07:50

  Suốt một năm theo dõi hoạt động ở lĩnh vực văn hóa. Báo Thể thao & Văn hóa bình chọn 10 sự kiện nổi bật của lĩnh này trong năm 2017 vừa qua.

 • Di sản Việt nhìn từ năm 2017: Sức ép từ... danh hiệu

  Di sản Việt nhìn từ năm 2017: Sức ép từ... danh hiệu
  27/12/2017 22:00

  Mốc son của di sản Việt Nam trong năm 2017 nằm ở việc chúng ta sở hữu thêm 2 danh hiệu cấp thế giới từ UNESCO. Thế nhưng, danh hiệu cũng chính là câu chuyện đang tạo ra nhiều sức ép với ngành quản lý và các chuyên gia văn hóa.

 • 'Di sản thế giới' - cái đích của danh xưng

  'Di sản thế giới' - cái đích của danh xưng
  12/12/2017 06:42

  Với quyết định của UNESCO vào tuần qua, chúng ta đã sở hữu tới 12 Di sản Văn hóa phi vật thể ở cấp Thế giới, kể từ năm 2003.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay