• Happy Women Leader Network: Hướng tới 'phủ sóng' 15 quốc gia trên thế giới

    Happy Women Leader Network: Hướng tới 'phủ sóng' 15 quốc gia trên thế giới
    20/12/2020 21:00

    Ngày 22/12 tới, Happy Women Leader Network - mạng lưới kết nối các nữ doanh nhân Việt hiện sinh sống ở Việt Nam và các nước trên thế giới, với hơn 5000 thành viên - sẽ ra mắt Ban thương hiệu nhằm chuyên nghiệp hóa, quy chuẩn hóa đồng bộ các vấn đề thương hiệu và nhận diện định vị thương hiệu mạng lưới trong mọi hoạt động.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên