Tag hành chính

Tìm thấy 9 kết quả phù hợp
 • Hà Nội triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
  29/09/2021 11:25 0
 • Khó bố trí cho hàng nghìn công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính
  07/11/2019 07:36 0
 • Quảng Ninh sẽ sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã
  26/09/2019 19:16 0
 • Lễ kỷ niệm 10 năm Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
  28/07/2018 16:20 0
 • Từ đề xuất cán bộ làm việc tại nhà: Ngẫm chuyện ăn gian… thời gian
  23/11/2017 07:10 0
 • Giảm biên chế: Ai cũng đồng tình, nhưng không ai đồng ý giảm mình
  16/08/2017 21:00 0
 • Không lời
  26/02/2014 18:22 0
 • 'Cơ quan hành chính'
  24/02/2014 21:54 0
 • Thủ tục
  23/02/2014 18:22 0