• Cách chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

    Cách chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
    28/11/2019 14:00

    Ngày 28/11, thông tin từ UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, UBND tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 về việc thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, bằng hình thức cách chức.

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi