• Khi game 'chạm vào' danh nhân

    Khi game 'chạm vào' danh nhân
    13/11/2018 06:58

    Có điểm gì chung giữa game - sản phẩm của công nghệ hiện đại - và các nhân vật lịch sử tồn tại từ vài trăm năm, cho tới cả ngàn năm trước?

BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020