• Nhóm nghị sĩ Pháp làm phim đòi quyền lợi cho 'lính thợ Việt Nam'

    Nhóm nghị sĩ Pháp làm phim đòi quyền lợi cho 'lính thợ Việt Nam'
    06/05/2015 22:58

    Bộ phim được xây dựng dựa trên cuốn sách Di cư cưỡng bức: Lính thợ Đông Dương tại Pháp (1939-1952) nói về 20.000 lao động Đông Dương bị chính quyền thực dân đưa sang Pháp vào năm 1939 để lao động thay cho thanh niên Pháp bị động viên ra chiến trường.