• Vĩnh biệt nhà soạn nhạc vĩ đại Ennio Morricone

    Vĩnh biệt nhà soạn nhạc vĩ đại Ennio Morricone
    06/07/2020 19:04

    Ngày 6/7, Ennio Morricone, một trong những nhà soạn nhạc lừng danh của thế giới và có nhiều tác phẩm nhạc trong phim nhất, đã qua đời ở tuổi 91 tại thành phố Rome (Italy).