Đi Sapa nên chọn nhà nghỉ nào?

Thứ Năm, 11/01/2018 13:10 GMT+7

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Chúng tôi giới thiệu danh sách một số nhà nghỉ ở Sapa để các bạn tham khảo, đặt phòng khi có nhu cầu lưu trú ở đây.
1. Nhà nghỉ Lâm Nghiệp.
Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 230
2. Nhà nghỉ Giao Thông.
Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 451
3. Nhà nghỉ Anh Tuấn.
Địa chỉ: 051 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 417
4. Nhà nghỉ Bằng Râu.
Địa chỉ: 041 Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.517 627
5. Nhà nghỉ Ban Mai.
Địa chỉ: 069 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 374
6. Nhà nghỉ Bưu Điện.
Địa chỉ: 06 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 244
7. Nhà nghỉ Chiều Sương.
Địa chỉ: 016 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 919
8. Nhà nghỉ Cảnh Cương.
Địa chỉ: 020 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.264 003
9. Nhà nghỉ Đào Nguyên.
Địa chỉ: Xóm 4, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 452
10. Nhà nghỉ Duy Hùng.
Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 457
11. Nhà nghỉ Hải Anh.
Địa chỉ: 08 Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 376
12. Nhà nghỉ Hương Sen.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 308
13. Nhà nghỉ Hiền Lương
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.872 169
14. Nhà nghỉ Huy Hoàng
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 468
15. Nhà nghỉ Hoa Hồng
Địa chỉ: Phố Cát Cát, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 263
16. Nhà nghỉ Hoa Trà
Địa chỉ: Đường Fansipan, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 846
17. Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.872 046
18. Nhà nghỉ Hoàng Lan.
Địa chỉ: 13 Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 115
19. Nhà nghỉ Hùng Anh
Địa chỉ: 05 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.502 037
20. Nhà nghỉ Hoa Đào
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 478
21. Nhà nghỉ Hiếu Thảo
Địa chỉ: Đường Fansipan, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 427
22. Nhà nghỉ Hương Quỳnh
Địa chỉ: 05 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 458
23. Nhà nghỉ Hồng Ngọc
Địa chỉ: 08 Phố Điện Biên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.872 228
24. Nhà nghỉ Hoa Sen
Địa chỉ: Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 777
25. Nhà nghỉ Kiều Oanh
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 477
26. Nhà nghỉ Khuyên Ngọc
Địa chỉ: Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.872 449
27. Nhà nghỉ Lương Thủy
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 451
28. Nhà nghỉ Mimosa
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 262
29. Nhà nghỉ Minh Quân
Địa chỉ: 11 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 199
30. Nhà nghỉ Mỹ Linh
Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 451
31. Nhà nghỉ Ngọc Ánh
Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 451
32. Nhà nghỉ Nam Thành
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 409
33. Nhà nghỉ Phong Hương
Địa chỉ: 05 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 426
34. Nhà nghỉ Phượng Hồng
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 495
35. Nhà nghỉ Quang Trung
Địa chỉ: 018 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 015
36. Nhà nghỉ Quê Hương
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 311
37. Nhà nghỉ Quỳnh Anh
Địa chỉ: 019 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.872 630
38. Nhà nghỉ Sao Khuê
Địa chỉ: 09 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.873 868
39. Nhà nghỉ Sao Mai
Địa chỉ: Phố Fansipan, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 738
40. Nhà nghỉ Sơn Hà
Địa chỉ: Phố Fansipan, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 273
41. Nhà nghỉ Thanh Bình.
Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 250
42. Nhà nghỉ Thanh Thanh Hằng.
Địa chỉ: 17 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 767
43. Nhà nghỉ Trường Xuân.
Địa chỉ: Phố Hoàng Liên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 968
44. Nhà nghỉ Trần Bình.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 726
45. Nhà nghỉ Thùy Dung.
Địa chỉ: Phố Fansipan, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 597
46. Nhà nghỉ Trung Đức.
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 681
47. Nhà nghỉ Trung Nguyên.
Địa chỉ: 021 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 609
48. Nhà nghỉ Thắng Lợi.
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 410
49. Nhà nghỉ Thạch Sơn.
Địa chỉ: 100 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 863
50. Nhà nghỉ Thanh Xuân.
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 660
51. Nhà nghỉ Tuấn Hưng.
Địa chỉ: 07 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.872 945
52. Nhà nghỉ Tiến Anh.
Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 585
53. Nhà nghỉ Tùng Lâm.
Địa chỉ: 049 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 404
54. Nhà nghỉ Thanh Sơn.
Địa chỉ: 047 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 285
55. Nhà nghỉ Tây Hồ.
Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 224
56. Nhà nghỉ Tắc Kè.
Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 504
57. Nhà nghỉ Vân Sơn.
Địa chỉ: 043 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.873 988
58. Nhà nghỉ Việt Thành.
Địa chỉ: Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.872 226
59. Nhà nghỉ Xuân Viên.
Địa chỉ: 077 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 816
60. Nhà Khách Tỉnh Uỷ.
Địa chỉ: 024 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 398
61. Nhà Khách Số 2 UBND.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 420
62. Nhà Khách Công An.
Địa chỉ: Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 483
63. Nhà Khách Huyện Đội.
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.872 042
64. Nhà Khách Quân Khu II.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 607
65. Nhà Khách UBND Huyện.
Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.872 186
66. Nhà Khách Kho Bạc.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 773
67. Nhà Khách Ngân Hàng.
Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: 0203.871 210
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*