Tag đóng cửa chính phủ

Tìm thấy 2 kết quả phù hợp
  • Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tránh đóng cửa chính phủ
    10/12/2020 06:56 0
  • Mỹ: Nhà Trắng cảnh báo tái diễn kịch bản chính phủ phải đóng cửa
    11/09/2015 13:19 0