• Gặp lại các tác giả được đưa vào sách giáo khoa (kỳ 19):

    Nhà thơ Hoài Khánh: Trên mặt đồng hồ thiên nhiên

    Nhà thơ Hoài Khánh: Trên mặt đồng hồ thiên nhiên
    05/08/2020 12:46

    Nhà thơ Hoài Khánh (sinh 1963) có lẽ thuộc nhóm tác giả trẻ tuổi nhất trong số các tác giả đang có mặt trong sách giáo khoa hiện hành. Ấy vậy mà ai ghé thăm ban văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, nơi anh là thành viên, sẽ thấy anh luôn là người nghiêm nghị và “lão ông” nhất.