• Cách chức Giám đốc Thư viện tỉnh Hải Dương

    Cách chức Giám đốc Thư viện tỉnh Hải Dương
    01/09/2018 10:54

    Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ký Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 14/8/2018, thi hành kỷ luật ông Đinh Xuân Quyện, Giám đốc Thư viện tỉnh Hải Dương bằng hình thức “cách chức”.

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi