• Chuyện các bảo vật quốc gia nhìn từ 'ngôi đình đệ nhất Kinh Bắc'

    Chuyện các bảo vật quốc gia nhìn từ 'ngôi đình đệ nhất Kinh Bắc'
    28/03/2020 08:12

    Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành Quyết định số 88/QĐ-TTg công nhận 27 bảo vật quốc gia, trong đó Bắc Ninh có thêm hai bảo vật là Cửa võng đình Diềm đang được lưu giữ tại đình làng Diềm và 12 Bia Tiến sĩ được lưu giữ tại Văn Miếu Bắc Ninh cùng ở thành phố Bắc Ninh.

BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay