Điền kinh Việt Nam

Điền kinh Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV tại một kỳ ASIAD khi Bùi Thị Thu Thảo giành chiến thắng ở nội dung nhảy xa.