Đi Sapa nên chọn nhà nghỉ nào?

11/01/2018 13:10 GMT+7 | Lưu trú

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Chúng tôi giới thiệu danh sách một số nhà nghỉ ở Sapa để các bạn tham khảo, đặt phòng khi có nhu cầu lưu trú ở đây.

1. Nhà nghỉ Lâm Nghiệp.

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 230

2. Nhà nghỉ Giao Thông.

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 451

3. Nhà nghỉ Anh Tuấn.

Địa chỉ: 051 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 417

4. Nhà nghỉ Bằng Râu.

Địa chỉ: 041 Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.517 627

5. Nhà nghỉ Ban Mai.

Địa chỉ: 069 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 374

6. Nhà nghỉ Bưu Điện.

Địa chỉ: 06 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 244

7. Nhà nghỉ Chiều Sương.

Địa chỉ: 016 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 919

8. Nhà nghỉ Cảnh Cương.

Địa chỉ: 020 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.264 003

9. Nhà nghỉ Đào Nguyên.

Địa chỉ: Xóm 4, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 452

10. Nhà nghỉ Duy Hùng.

Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 457

11. Nhà nghỉ Hải Anh.

Địa chỉ: 08 Thủ Dầu 1, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 376

12. Nhà nghỉ Hương Sen.

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 308

13. Nhà nghỉ Hiền Lương

Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 169

14. Nhà nghỉ Huy Hoàng

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 468

15. Nhà nghỉ Hoa Hồng

Địa chỉ: Phố Cát Cát, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 263

16. Nhà nghỉ Hoa Trà

Địa chỉ: Đường Fansipan, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 846

17. Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 046

18. Nhà nghỉ Hoàng Lan.

Địa chỉ: 13 Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 115

19. Nhà nghỉ Hùng Anh

Địa chỉ: 05 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.502 037

20. Nhà nghỉ Hoa Đào

Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 478

21. Nhà nghỉ Hiếu Thảo

Địa chỉ: Đường Fansipan, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 427

22. Nhà nghỉ Hương Quỳnh

Địa chỉ: 05 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 458

23. Nhà nghỉ Hồng Ngọc

Địa chỉ: 08 Phố Điện Biên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 228

24. Nhà nghỉ Hoa Sen

Địa chỉ: Đường Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 777

25. Nhà nghỉ Kiều Oanh

Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 477

26. Nhà nghỉ Khuyên Ngọc

Địa chỉ: Phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 449

27. Nhà nghỉ Lương Thủy

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 451

28. Nhà nghỉ Mimosa

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 262

29. Nhà nghỉ Minh Quân

Địa chỉ: 11 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 199

30. Nhà nghỉ Mỹ Linh

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 451

31. Nhà nghỉ Ngọc Ánh

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 451

32. Nhà nghỉ Nam Thành

Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 409

33. Nhà nghỉ Phong Hương

Địa chỉ: 05 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 426

34. Nhà nghỉ Phượng Hồng

Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 495

35. Nhà nghỉ Quang Trung

Địa chỉ: 018 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 015

36. Nhà nghỉ Quê Hương

Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 311

37. Nhà nghỉ Quỳnh Anh

Địa chỉ: 019 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 630

38. Nhà nghỉ Sao Khuê

Địa chỉ: 09 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.873 868

39. Nhà nghỉ Sao Mai

Địa chỉ: Phố Fansipan, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 738

40. Nhà nghỉ Sơn Hà

Địa chỉ: Phố Fansipan, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 273

41. Nhà nghỉ Thanh Bình.

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 250

42. Nhà nghỉ Thanh Thanh Hằng.

Địa chỉ: 17 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 767

43. Nhà nghỉ Trường Xuân.

Địa chỉ: Phố Hoàng Liên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 968

44. Nhà nghỉ Trần Bình.

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 726

45. Nhà nghỉ Thùy Dung.

Địa chỉ: Phố Fansipan, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 597

46. Nhà nghỉ Trung Đức.

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 681

47. Nhà nghỉ Trung Nguyên.

Địa chỉ: 021 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 609

48. Nhà nghỉ Thắng Lợi.

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 410

49. Nhà nghỉ Thạch Sơn.

Địa chỉ: 100 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 863

50. Nhà nghỉ Thanh Xuân.

Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 660

51. Nhà nghỉ Tuấn Hưng.

Địa chỉ: 07 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 945

52. Nhà nghỉ Tiến Anh.

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 585

53. Nhà nghỉ Tùng Lâm.

Địa chỉ: 049 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 404

54. Nhà nghỉ Thanh Sơn.

Địa chỉ: 047 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 285

55. Nhà nghỉ Tây Hồ.

Địa chỉ: 02 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 224

56. Nhà nghỉ Tắc Kè.

Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 504

57. Nhà nghỉ Vân Sơn.

Địa chỉ: 043 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.873 988

58. Nhà nghỉ Việt Thành.

Địa chỉ: Ngũ Chỉ Sơn, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 226

59. Nhà nghỉ Xuân Viên.

Địa chỉ: 077 Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 816

60. Nhà Khách Tỉnh Uỷ.

Địa chỉ: 024 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 398

61. Nhà Khách Số 2 UBND.

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 420

62. Nhà Khách Công An.

Địa chỉ: Phố Thác Bạc, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 483

63. Nhà Khách Huyện Đội.

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 042

64. Nhà Khách Quân Khu II.

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 607

65. Nhà Khách UBND Huyện.

Địa chỉ: Phố Xuân Viên, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.872 186

66. Nhà Khách Kho Bạc.

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 773

67. Nhà Khách Ngân Hàng.

Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.

Điện thoại: 0203.871 210

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm