• Thủ tướng phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

    Thủ tướng phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia
    12/03/2019 20:07

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công.

Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi