• Cùng Đào Mai Trang 'Song hành với nghệ thuật'

    Cùng Đào Mai Trang 'Song hành với nghệ thuật'
    29/10/2020 14:00

    Cuốn sách Song hành với nghệ thuật dày gần 300 trang, gồm 43 bài trò chuyện và bài viết chắt lọc từ kinh nghiệm hơn 20 năm tìm hiểu, nghiên cứu và viết về mỹ thuật của Đào Mai Trang. Điểm mạnh của sách này là cách tiếp cận gần gũi, sinh động, bởi đa số vấn đề và nhân vật là của nền nghệ thuật Việt Nam những năm gần đây.