• Sống chậm cuối tuần: Một tập sách ảnh về Đại tướng

    Sống chậm cuối tuần: Một tập sách ảnh về Đại tướng
    28/06/2020 08:26

    Thật bất ngờ khi nhà nhiếp ảnh Trần Tuấn tặng tôi tập sách ảnh độc đáo về Đại tướng mang tên "Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân" với phần chú thích bằng 3 thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO