• Mâm cúng rằm tháng 7 và cách làm mâm cúng rằm tháng Bảy đúng lễ nghi

    Mâm cúng rằm tháng 7 và cách làm mâm cúng rằm tháng Bảy đúng lễ nghi
    02/09/2020 11:37

    Cúng rằm tháng 7 là việc các gia đình thường làm mâm cỗ thắp hương để tưởng nhớ đến những người đã khuất, ngoài ra, nhiều gia đình làm một mâm cơm chay thắp hương lên bàn thờ Phật. Xin giới thiệu cách làm mâm cơm cúng rằm tháng 7 để bạn đọc tham khảo.

BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay