• Những con tàu ma

    Những con tàu ma
    23/01/2015 13:07

    Đó là những con tàu trôi dạt hàng năm trời giữa đại dương mênh mông, không có dấu vết nào của thủy thủ. Giai thoại về những con tàu ma ấy có cùng tuổi đời như ngành hàng hải và đủ cơ sở cho các thuyết âm mưu nở rộ.