• Vĩnh biệt huyền thoại truyện võ hiệp Kim Dung (tiếp)

    Hơn nửa thế kỷ đọc Kim Dung: Ngoài trời lại có trời!

    Hơn nửa thế kỷ đọc Kim Dung: Ngoài trời lại có trời!
    02/11/2018 19:23

    “Thiên ngoại hữu thiên” - ngoài trời lại có trời. Triết lý ấy không chỉ tồn tại xuyên suốt trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, mà còn đúng với chính những thế hệ bạn đọc của ông. Ở đó, theo thời gian, mỗi lớp độc giả lại có một cách thưởng thức và say mê “chưởng Kim Dung” riêng, phong phú tới mức luôn vượt khỏi trí tưởng tượng của người yêu sách.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay