• Sách & Người

    Nhà văn trẻ Tiểu Quyên & những giấc mơ dài

    Nhà văn trẻ Tiểu Quyên & những giấc mơ dài
    28/06/2015 18:13

    Tiểu Quyên được biết đến như một nhà báo năng động nhưng như cô thừa nhận: “Có những giấc mơ mang ta đi mãi, mà văn chương là con đường…”.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay