• Quảng Ninh: Cây di sản và việc bảo tồn, phát triển du lịch, văn hóa

    Quảng Ninh: Cây di sản và việc bảo tồn, phát triển du lịch, văn hóa
    04/11/2019 07:16

    Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận thêm 2 Cây di sản tại Quảng Ninh. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm của người dân thị trấn Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh trong việc chung sức để bảo tồn, phát huy giá trị của cây di sản.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO