Tag Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tìm thấy 2 kết quả phù hợp
  • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức
    20/05/2024 16:00 0
  • Đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV
    20/05/2024 15:36 0