• Chữ Quốc ngữ là chữ Nôm được Latin hóa?

    Chữ Quốc ngữ là chữ Nôm được Latin hóa?
    28/11/2020 07:05

    Vừa qua, một cuộc đối thoại mở với chủ đề Vì sao nói chữ Quốc ngữ là chữ Nôm Latin hóa? được tổ chức tại Hà Nội với nội dung xoay quanh quan điểm của TS Nguyễn Hải Hoành cùng nhiều ý kiến tranh luận về vấn đề này. Để rộng đường dư luận, Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đăng tải bài phản ánh về buổi đối thoại này.