• Tiền đạo Chelsea mùa này, anh ở đâu?

    Tiền đạo Chelsea mùa này, anh ở đâu?
    20/07/2021 14:33

    Một trung phong đáng tin cậy, đó là những gì Chelsea đang đi tìm suốt mùa hè cho những tham vọng mùa này. Thomas Tuchel sẽ chọn giải pháp nào, giữa việc đổ tiền mua sắm một chữ ký chất lượng hay tiếp tục xoay xở vốn tự có?