• BIẾN DI SẢN THÀNH TÀI SẢN (BÀI 1)

    Ẩm thực tôn vinh văn hóa Việt

    Ẩm thực tôn vinh văn hóa Việt
    18/02/2018 07:28

    Văn hóa Việt Nam đa dạng, phong phú với những nét đẹp truyền thống đã thực sự trở thành di sản của quốc gia, trong đó có nhiều di sản được cả thế giới thừa nhận, tôn vinh. Ẩm thực – một nét di sản tinh tế được hình thành trong dòng chảy hàng ngàn năm văn hóa Việt Nam đã góp phần làm say lòng bao du khách, bạn bè quốc tế. Ngày càng nhiều món ăn Việt Nam được quốc tế tôn vinh.