• Bệnh 'cắp ô'

    Bệnh 'cắp ô'
    21/05/2019 20:03

    “Cần xóa bỏ văn hóa sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”, “phải đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân..." - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo như vậy trong lễ phát động phong trào thực hiện văn hóa công sở vào cuối tuần qua tại Hà Nội.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay