• Chữ và nghĩa: 'Bước qua xác tao'

    Chữ và nghĩa: 'Bước qua xác tao'
    05/08/2020 06:45

    “Bước qua xác tao” là một câu thành ngữ (hay là một quán ngữ?) chưa được thống kê trong các cuốn từ điển tiếng Việt. Nhưng tần số sử dụng có thể nói không hề ít trong giao tiếp từ xưa tới nay.